[PL][PVE] HopeLand [TheIsland][ASA]

                            [PL][PVE] HopeLand [TheIsland][ASA]

                                                             Server IP:
                                          91.222.161.86:7777

      Server settings / Ustawienia:
                              Experience / Doświadczenie:   x3
                              Taming        / Oswajanie:             x5
                              Harvesting / Zbieranie:              x4

                              MaxDinoLevel                       / Max poziom dzikich dino:            240
                              DifficultyOffset                     / Poziom trudności:                            x1
                              OverrideOfficialDifficulty / Nadpisany poziom trudności:     x8

                              Mating interval           / Rozmnażanie:                            x0.07 (1:00h-2:00h cooldown)
                              Egg hatch speed        / Wykluwanie jaj:                         x9
                              Baby mature speed   / Dorastanie:                                 x9
                              Cuddle interval           / Odstęp czasowy imprintu:   x0.05
                              Crop growth speed  / Wzrost upraw:                           x4
                              CaveBuilding   / Budowanie w jaskiniach:       wyłączone

      Additional info / Dodatkowe informacje:
                              Player per-level stats increased   /  Zwiększone statystyki gracza
                              Decay enabled                                  /  Rozkład struktur włączony
                              Structure collision disabled          /  Wyłączona kolizja struktur
                              ForceStructureLocking enabled  /  Blokada struktur właczona
                              Offline protection enabled           /  Włączona ochrona offline
                              Various weekend events               / Różnego rodzaju weekendowe eventy

      Discord:
                              DISCORD

Share this server: